1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. برکت

انتخاب نام دختر و پسر

برکت

معنی اسم برکت

برکت اسم دخترانه است، معنی برکت: (عربی) ۱- فراوانی و بسیاری و رونق؛ ۲- خجستگی، یمن، مبارک بودن؛ ۳- نعمت های موجود در طبیعت، چنان که نان.

ریشه اسم برکت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست