1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. بیریوان

انتخاب نام دختر و پسر

بیریوان

معنی اسم بیریوان

بیریوان اسم دخترانه است، معنی بیریوان: (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

ریشه اسم بیریوان

اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست