1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تبرّک

انتخاب نام دختر و پسر

تبرّک

معنی اسم تبرّک

تبرّک اسم دخترانه است، معنی تبرّک: (عربی) ۱- مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ ۱- برکت گرفتن.

ریشه اسم تبرّک

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست