1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تحفه

انتخاب نام دختر و پسر

تحفه

معنی اسم تحفه

تحفه اسم دخترانه است، معنی تحفه: (عربی) ۱- هدیه؛ ۲- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند.

ریشه اسم تحفه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست