1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تسنیم

انتخاب نام دختر و پسر

تسنیم

معنی اسم تسنیم

تسنیم اسم دخترانه است، معنی تسنیم: (عربی) ۱- از ریشهی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ ۲- (اَعلام) طبق روایات چشمه‌ای در بهشت، مذکور در قرآن کریم. و (به مجاز) آب آن چشمه.

ریشه اسم تسنیم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست