1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تهمینه

انتخاب نام دختر و پسر

تهمینه

معنی اسم تهمینه

تهمینه اسم دخترانه است، معنی تهمینه: [مرکب از «تهم» به معنی نیرومند و قوی + «ینه»/ ine ـ/ پسوند نسبت)] ۱- منسوب به تهم؛ ۲- (به مجاز) نیرومند قوی؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) همسر رستم، دختر شاه سمنگان و مادر سهراب.

ریشه اسم تهمینه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست