1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. جلوه

انتخاب نام دختر و پسر

جلوه

معنی اسم جلوه

جلوه اسم دخترانه است، معنی جلوه: (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه

ریشه اسم جلوه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست