1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حرمت

انتخاب نام دختر و پسر

حرمت

معنی اسم حرمت

حرمت اسم دخترانه است، معنی حرمت: (عربی) ۱- احترام؛ ۲- (در قدیم) اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، دوری از زشتیها و به جای آوردن حقوق که رعایت آنها واجب دانسته شده است.

ریشه اسم حرمت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست