1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حفیظه

انتخاب نام دختر و پسر

حفیظه

معنی اسم حفیظه

حفیظه اسم دخترانه است، معنی حفیظه: (عربی) ۱- موکّل به چیزی؛ ۲- حافظ و محفوظ.

ریشه اسم حفیظه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست