1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حوا

انتخاب نام دختر و پسر

حوا

معنی اسم حوا

حوا اسم دخترانه است، معنی حوا: (عربی)۱- نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ ۲- (در نجوم) (= ماراَفسای) صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکرهی جنوبی، که آن را به صورت مارگیری مجسم می کنند که ماری را با دو دست گرفته است؛ ۳- (اَعلام) به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید،  همسر حضرت آدم(ع) .

ریشه اسم حوا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست