1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حَسْنا

انتخاب نام دختر و پسر

حَسْنا

معنی اسم حَسْنا

حَسْنا اسم دخترانه است، معنی حَسْنا: (عربی) ۱- (= حَسناء)، زیبا، زن زیبا؛ ۲- (در اعلام) نام شاعره برمکی.

ریشه اسم حَسْنا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست