1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حَلیا

انتخاب نام دختر و پسر

حَلیا

معنی اسم حَلیا

حَلیا اسم دخترانه است، معنی حَلیا: (عربی) زیور و آرایش.

ریشه اسم حَلیا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست