1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. خرّم

انتخاب نام دختر و پسر

خرّم

معنی اسم خرّم

خرّم اسم دخترانه است، معنی خرّم: ۱- سرسبز و با طراوت؛ ۲- شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ ۳- فرخنده، مبارک.

ریشه اسم خرّم

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست