1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. خلیله

انتخاب نام دختر و پسر

خلیله

معنی اسم خلیله

خلیله اسم دخترانه است، معنی خلیله: (عربی) (مؤنث خلیل)‌، ( خلیل. ۱-

ریشه اسم خلیله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست