1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دانیا

انتخاب نام دختر و پسر

دانیا

معنی اسم دانیا

دانیا اسم دخترانه است، معنی دانیا: گشنیز؛ نام هندی کزبره

ریشه اسم دانیا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست