1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درافشان

انتخاب نام دختر و پسر

درافشان

معنی اسم درافشان

درافشان اسم دخترانه است، معنی درافشان: (عربی ـ فارسی) ۱- آن که مروارید میافشاند؛ ۲- (به مجاز) بخشنده؛ ۳- (به مجاز) دارای فصاحت و زیبایی؛ ۴- باران ریز.

ریشه اسم درافشان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست