1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درخشنده

انتخاب نام دختر و پسر

درخشنده

معنی اسم درخشنده

درخشنده اسم دخترانه است، معنی درخشنده: (صفت فاعلی از درخشیدن)، ۱- دارای درخشش و تلألؤ؛ ۲-روشن و تابان

ریشه اسم درخشنده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست