1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درسا
معنی اسم درسا

درسا اسم دخترانه است، معنی درسا: (عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، ۱- شبیه به دُر؛ ۲- (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند

ریشه اسم درسا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست