1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلیله

انتخاب نام دختر و پسر

دلیله

معنی اسم دلیله

دلیله اسم دخترانه است، معنی دلیله: (عربی) ۱- راهنما، هدایت کننده، ۲- (اَعلام) (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوقهی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.

ریشه اسم دلیله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست