1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دل افروز

انتخاب نام دختر و پسر

دل افروز

معنی اسم دل افروز

دل افروز اسم دخترانه است، معنی دل افروز: (به مجاز) مایهی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ (در قدیم) شاد و خرم، معشوق؛ (اَعلام) (در شاهنامه) دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور ذوالاکتاف از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او گذاشت.

ریشه اسم دل افروز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست