1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دیبا

انتخاب نام دختر و پسر

دیبا

معنی اسم دیبا

دیبا اسم دخترانه است، معنی دیبا: (= دیباه) (در قدیم) نوعی پارچهی ابریشمی معمولاً رنگین

ریشه اسم دیبا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست