1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رامینا

انتخاب نام دختر و پسر

رامینا

معنی اسم رامینا

رامینا اسم دخترانه است، معنی رامینا: (رامین + الف (نسبت)) ۱- منسوب به رامین؛ ۲- دخترِ طربناک.

ریشه اسم رامینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست