1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رایا

انتخاب نام دختر و پسر

رایا

معنی اسم رایا

رایا اسم دخترانه است، معنی رایا: (رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف (اسم ساز))؛ (به مجاز) فکر و اندیشه

ریشه اسم رایا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست