1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ربیعه

انتخاب نام دختر و پسر

ربیعه

معنی اسم ربیعه

ربیعه اسم دخترانه است، معنی ربیعه: (عربی) ۱- (مؤنث ربیع)، ( ربیع ۱- و۳- ؛  ۲- (اَعلام) ربیعه از قبیله های بزرگ شمال عربستان در زمان ظهور اسلام که افرادش بیشتر مسیحی بودند.

ریشه اسم ربیعه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست