1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رضوانه
معنی اسم رضوانه

رضوانه اسم دخترانه است، معنی رضوانه: (عربی ـ فارسی) (رضوان + ه (پسوند نسبت)) ۱- منسوب به رضوان؛ ۲- بهشتی؛ ۳- (به مجاز) زیبارو

ریشه اسم رضوانه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست