1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رعنا

انتخاب نام دختر و پسر

رعنا

معنی اسم رعنا

رعنا اسم دخترانه است، معنی رعنا: (عربی) ۱- زیبا و دلفریب؛ ۲- زن خویشتن آرا؛ ۳- (در قدیم) ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ ۴- (به مجاز) بلند و کشیده؛ ۵- گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

ریشه اسم رعنا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست