1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رفعت

انتخاب نام دختر و پسر

رفعت

معنی اسم رفعت

رفعت اسم دخترانه است، معنی رفعت: (عربی) (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی

ریشه اسم رفعت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست