1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روسانا

انتخاب نام دختر و پسر

روسانا

معنی اسم روسانا

روسانا اسم دخترانه است، معنی روسانا: (رو + سان + الف اسم ساز) مانند روی و چهره

ریشه اسم روسانا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست