1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روشا

انتخاب نام دختر و پسر

روشا

معنی اسم روشا

روشا اسم دخترانه است، معنی روشا: (رو + شا = شاد) روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

ریشه اسم روشا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست