1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روشنا

انتخاب نام دختر و پسر

روشنا

معنی اسم روشنا

روشنا اسم دخترانه است، معنی روشنا: ۱- روشن، جای روشن، روشنایی؛ ۲- (در کردی) روشن، آشنا

ریشه اسم روشنا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست