1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روژبین
معنی اسم روژبین

روژبین اسم دخترانه است، معنی روژبین: (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) ۱- بیننده  ی روز؛ ۲- نشان دهنده  ی روز؛ ۳- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

ریشه اسم روژبین

اسم کردی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست