1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روژدا

انتخاب نام دختر و پسر

روژدا

معنی اسم روژدا

روژدا اسم دخترانه است، معنی روژدا: [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به مجاز) ۱- عمر و زندگی مادر؛ ۲- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

ریشه اسم روژدا

اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست