1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زحل

انتخاب نام دختر و پسر

زحل

معنی اسم زحل

زحل اسم دخترانه است، معنی زحل:   (اَعلام) [=کیوان] دومین سیارهی بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره از لحاظ دوری از خورشید، که یک رشته حلقهی نورانی گرداگرد آن را فراگرفته است.

ریشه اسم زحل

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست