1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زرین دخت

انتخاب نام دختر و پسر

زرین دخت

معنی اسم زرین دخت

زرین دخت اسم دخترانه است، معنی زرین دخت: (= زری دخت)،   زری دخت.

ریشه اسم زرین دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست