1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زلفا

انتخاب نام دختر و پسر

زلفا

معنی اسم زلفا

زلفا اسم دخترانه است، معنی زلفا: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف‌ (پسوند نسبت))‌، ۱-منسوب به زلف؛ ۲- (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ ۳- (در عربی، زلفی) نزدیکی و منزلت و قربَت.

ریشه اسم زلفا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست