1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زیتون

انتخاب نام دختر و پسر

زیتون

معنی اسم زیتون

زیتون اسم دخترانه است، معنی زیتون: (عربی) (در گیاهی) ۱- میوهی بیضی شکل سفت و گوشتی به اندازهی توت که رنگ آن در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر میکند و از آن روغن نیز میگیرند؛ ۲- درخت همیشه سبز این میوه که برگ و میوهی آن مصرف دارویی دارد؛ ۳- از واژه‌های قرآنی.

ریشه اسم زیتون

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست