1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساجده

انتخاب نام دختر و پسر

ساجده

معنی اسم ساجده

ساجده اسم دخترانه است، معنی ساجده: (عربی) (مؤنث ساجد)، ( ساجد.

ریشه اسم ساجده

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست