1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساقی

انتخاب نام دختر و پسر

ساقی

معنی اسم ساقی

ساقی اسم دخترانه است، معنی ساقی: (عربی) ۱- آن که شراب در پیاله میریزد و به دیگری میدهد؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) معشوق؛ ۳- (در قدیم) در ادبیات عرفانی نمادِ «خداوند» یا پیر است.

ریشه اسم ساقی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست