1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سامیه

انتخاب نام دختر و پسر

سامیه

معنی اسم سامیه

سامیه اسم دخترانه است، معنی سامیه: (عربی) (مؤنث سامی)، (در قدیم) بلند. + ( سامی. ۱-

ریشه اسم سامیه

اسم عرب

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست