1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سایان

انتخاب نام دختر و پسر

سایان

معنی اسم سایان

سایان اسم دخترانه است، معنی سایان: (کردی) (سای = سایه + ان (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به سایه (؟)، م سایه؛ ۲- (اَعلام) نام رشته کوهی در آسیای مرکزی، بیشتر در سیبری جنوبی، شامل سایان خاوری و سایان باختری.

ریشه اسم سایان

اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست