1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساینا

انتخاب نام دختر و پسر

ساینا

معنی اسم ساینا

ساینا اسم دخترانه است، معنی ساینا: ۱- (اوستایی) (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ ۲- (در طبری) ساکت و بیصدا؛ ۲) سایه‌ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.

ریشه اسم ساینا

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست