1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سایه

انتخاب نام دختر و پسر

سایه

معنی اسم سایه

سایه اسم دخترانه است، معنی سایه: ۱- (در فیزیک) تاریکی نسبی که به سبب جلوگیری تابش مستقیم نور در سطح یا فضا ایجاد میشود در مقابلِ روشن؛ ۲- (به مجاز)، توجه، عنایت، پناه، حمایت؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) حشمت و بزرگی.

ریشه اسم سایه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست