1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سبا
معنی اسم سبا

سبا اسم دخترانه است، معنی سبا: (عربی) ۱- (اَعلام) ۱) (= سباء) سورهی سی و چهارم از قرآن کریم؛ ۲) نام شهر بلقیس؛ ۳) مملکتی باستان در جنوب جزیره العرب در هزارهی اول پیش از میلاد ۲- (در عبری) انسان.

ریشه اسم سبا

اسم عربی – اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست