1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ستایش

انتخاب نام دختر و پسر

ستایش

معنی اسم ستایش

ستایش اسم دخترانه است، معنی ستایش: ۱- حمد و سپاس خداوند، شکرگزاری (به درگاه خداوند)؛ ۲- ستودن، مدح کردن، تعریف، مدح، تمجید؛ ۳- تعریف و تمجید شدن.

ریشه اسم ستایش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست