1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سروری

انتخاب نام دختر و پسر

سروری

معنی اسم سروری

سروری اسم دخترانه است، معنی سروری: ۱- منسوب به سرو؛ ۲- نوعی از خطوط اسلامی؛ ۳- نخلی، شجری.

ریشه اسم سروری

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست