1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سروگل

انتخاب نام دختر و پسر

سروگل

معنی اسم سروگل

سروگل اسم دخترانه است، معنی سروگل: (سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب.

ریشه اسم سروگل

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست