1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلامت

انتخاب نام دختر و پسر

سلامت

معنی اسم سلامت

سلامت اسم دخترانه است، معنی سلامت: (عربی) ۱- سالم، تندرستی، صحت؛ ۲- (در حالت قیدی) بطور سالم، در حال صحت؛ ۳- (در قدیم) امنیت و آرامش، رستگاری.

ریشه اسم سلامت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست