1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلامه

انتخاب نام دختر و پسر

سلامه

معنی اسم سلامه

سلامه اسم دخترانه است، معنی سلامه: (عربی) (اَعلام) سلامه یا سلافه مشهور به شهربانو دختر یزدجرد ابن شهریار یا هرمزان و همسر امام حسین(ع).

ریشه اسم سلامه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست