1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلما

انتخاب نام دختر و پسر

سلما

معنی اسم سلما

سلما اسم دخترانه است، معنی سلما: ۱- نام درختی؛ ۲- (در عربی) (مؤنث سِلم) صلح، آشتی، زنِ صلح طلب.

ریشه اسم سلما

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست