1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سمن ناز

انتخاب نام دختر و پسر

سمن ناز

معنی اسم سمن ناز

سمن ناز اسم دخترانه است، معنی سمن ناز: (سَمن + ناز= کرشمه، ناز و غمزه) (به مجاز) زیباروی دارای ناز و کرشمه.

ریشه اسم سمن ناز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست